Hulp bij financiële zorgen?
Bel 0345 - 84 43 96

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m donderdag
09.00 - 12.00 uur & 13.00 - 15.00 uur

De Dijk Bewindvoering

Privacyverklaring De Dijk Bewindvoering

18 april 2018

Uw privacy is voor De Dijk Bewindvoering van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst De Dijk Bewindvoering allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met De Dijk Bewindvoering.

Meekijken via het portaal 2Look account

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving zodat u inzage heeft in uw financiële situatie. 

De volgende gegevens zijn dan voor u beschikbaar:

 • Budgetplan - hier ziet u de geplande (begrote) inkomsten en uitgaven
 • Bankafschriften - hier ziet u de bankmutaties op uw rekeningen
 • Schuldenoverzicht - hier ziet u de stand van uw schulden en de afgeloste bedragen

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, financiële gegevens, factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Deze hebben wij nodig om de bewindvoering die wij met uw toestemming en volgens de beschikking van de rechtbank voor u uitvoeren. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat u het abonnement hebt opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig om met u contact op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 


Maandelijks op de hoogte via een persoonlijke mail

Maandelijks ontvangt u een persoonlijke e-mail over uw financiële situatie, welke werkzaamheden voor u zijn uitgevoerd en melden wij tips en nieuwtjes die voor u van belang zijn. Deze mails ontvangt u als onderdeel van de bewindvoering die wij met uw toestemming en volgens de beschikking van de rechtbank voor u uitvoeren. Wij stoppen met deze e-mails zodra de bewindvoering stopt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u vragen via de website te kunnen beantwoorden, uw inzage te geven via het portaal 2Look en uw de bewindvoering  voor uw uit tevoeren.  


Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. U kunt uw toestemming aanpassen bij de cookieverklaring.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Op dit moment betreft dit alleen de voorlichtingsfilmpjes op onze website.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen, verwijderen en overdragen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • dat wij uw digitaal opgeslagen gegevens aan u of een ander bewindvoerder overdragen via een export van de database. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Privacy klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

De Dijk Bewindvoering

Postbus 121

4190 CC Geldermalsen

info@dedijkbewindvoering.nl

0345 - 844396

Cookieverklaring

Geen afbeelding gevonden

Vakantiegeld 2024

Gepubliceerd op 29-05-2024 om 10:51
Vakantiegeld wordt standaard voor 50 % uitbetaald (afwijkingen hiervan alleen op verzoek) en de rest blijft in reserve voor de rest van het jaar. Vakantiegeld (UWV) ontvangen in mei wordt uitbetaald voor  1 juni. Vakantiegeld (PW) ontvangen in juni wordt uitbetaald voor 15 juni.
Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.